ثبت فیش واریزیلطفا پس از واریز وجه فرم زیر را پر کنید.
نام و نام خانوادگی :  
شماره موبایل:  
شماره سفارش:
تاریخ واریز:
مبلغ واریز(ریال):  
شماره فیش یا چهار رقم آخر کارت  
توضیح:

 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انگشتر.کام می باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved